Onze taak zit erop

Per 1 juli 2019 houdt de Adviesraad voor de Wijkeconomie op te bestaan. Het belang van de wijkeconomie en de adviserende rol is nu vertegenwoordigd in de Economic Board The Hague en daarbij wensen wij hen alle succes toe.

De leden van de adviesraad bedanken alle partners, vrijwilligers en instanties die hebben meegewerkt om onze activiteiten de voorbije jaren uit te kunnen voeren.

Wij kijken met trots terug op een aantal geslaagde expert meetings (o.a. over de detailhandel), gefundeerde adviezen (o.a. Jongeren in de BIZ), diverse netwerkbijeenkomsten (o.a. MKB Groei Event en ZZP Parade).

Ter afsluiting hebben wij op 27 juni jongstleden tijdens een feestelijke Ondernemers High Tea en in aanwezigheid van Richard De Mos, wethouder Economie, 6 stimuleringsbijdragen toegekend aan veelbelovende initiatieven. Dit was tevens het officiële afscheidsmoment. 

Ten slotte danken wij de gemeente Den Haag voor de prettige samenwerking en ondersteuning. 

Namens de leden en het Dagelijks Bestuur 

Paul Ganzeboom,

secretaris