Leden

De adviesraad voor de wijkeconomie was samengesteld uit de volgende leden:

Schermafbeelding 2016-05-25 om 14.50.14“Een gezonde wijkeconomie is één van de pijlers van de welvaart, het welzijn en de groei van onze stad Den Haag. Het is een onderwerp waarvoor ik me graag inzet.”

Kaushilya Budhu Lall – Meijer Advocaten

 


 

 

 

Schermafbeelding 2016-05-25 om 14.50.33

“Als ondernemer en vanuit mijn betrokkenheid bij Chinatown Den Haag weet ik hoe belangrijk het is om de aanwezige potentie en talent in de wijk aan te boren. In elk mens schuilt een ondernemer en de aanwezigheid van vele nationaliteiten maakt dat alleen maar kansrijker!”

Melvin Chang – Restaurant Lung Fung

 

 

 

Schermafbeelding 2016-05-25 om 14.49.51“Vanuit mijn bedrijf ben ik dagelijks in contact met Haagse ondernemers, en hoor en zie ik veel zaken, plannen, wensen. Mooi dat ik die kennis en ervaringen kan delen in de Adviesraad voor de wijkeconomie.”

Dorrit Steens – VIDA ondernemerscoaching & bedrijfshuisvesting

 

 

 

Schermafbeelding 2016-05-25 om 14.51.45

“Wijkeconomie is het ondersteunen van de economische positie van bewoners, het versterken van ondernemerschap en het versterken van economische functies in wijken.
Als voorzitter van BIZ Zeeheldenkwartier ben ik daar dagelijks mee bezig omdat ik het belangrijk vind een bijdrage te leveren aan de stad en de wijk  waarin je onderneemt.”

Achou Zhang – Hotel Court Garden

 

 

Schermafbeelding 2016-05-25 om 14.51.28

“Een gezonde wijkeconomie betekent goede kansen op werk en opleiding. Vandaar dat ik streef naar een uitstekende samenwerking tussen bedrijfsleven en opleidingen om idereen een kans te geven.”

Simon Hopman – ROC Mondriaan

 

 

 

 

Schermafbeelding 2016-05-25 om 14.52.06“Als exploitant van grote wijksupermarkten is de wijkeconomie en een leefbare wijk voor mij als ondernemers essentieel. Daarnaast ben ik persoonlijk zeer begaan met het wel en wee van onze kleurrijke wijken; mijn contacten, ervaring en kennis zet ik dan ook graag in.”

Yakup Uysal – COOP/F&S Supermarkten

 

 

 

 

Schermafbeelding 2016-05-25 om 14.50.49“Gezonde wijkeconomie is cruciaal voor de werkgelegenheid in de stad. Ik zou dan ook graag mijn bijdrage willen leveren aan het verder vormgeven aan de wijkeconomie van onze prachtige stad.”

Idris Sorguçu – Tarion

 

 

 

 

Schermafbeelding 2016-05-25 om 14.53.08“Wat maakt een gebied succesvol? Samenhang tussen wonen, winkelen en werken. De 3W’s.  Als die samenhang goed is, komt een wijk in een economische versnelling. Dat is wat ik wil helpen realiseren.”

Dianca Berendsen – Ad Hoc Leegstandbeheer