Initiatief jongeren aan het werk in de BIZ

 

Het aanpakken van jeugdwerkeloosheid is hèt thema waarvoor de adviesraad zich inspant.

Het initiatief Young Professionals in de BIZ kan daartoe een aanzet geven.

Op 22 maart leggen we het tijdens een zgn. expert meeting voor aan allerlei betrokken partijen. Het is de bedoeling dat het initiatief vervolgens wordt overgenomen/uitgevoerd door geïnteresserde partijen in de wijken.

Hieronder treft u een uitgebreide toelichting aan op dit initiatief. U kunt het hier ook downloaden.


Van alle 45.000 werkzoekenden In Den Haag zijn meer dan 5000 jongeren onder de 27 jaar.

Hoewel er veel initiatieven zijn om deze grote groep aan een baan te helpen (jongeren in de lift, ‘boost your future’, wijktrainees, e.d.) is de Adviesraad voor de Wijkeconomie op zoek gegaan naar oplossingen die meer jongeren uitzicht op een baan geven en die concreet kunnen bijdragen aan het verbeteren van de wijkeconomie.

In Den Haag zijn de voorbije 6 jaar diverse bedrijveninvesteringszones opgericht. Het gaat om een 26-tal ondernemersverenigingen verspreid over de hele stad. Al deze verenigingen organiseren allerlei activiteiten op het gebeid van leefbaarheid (schoon, heel, veilig), fysiek (gebouwen en uitstraling openbare ruimte), economie (marketing & promotie van het winkelgebied, branchering, smart shopping, e.d.).

Bij deze BIZ-ondernemersverenigingen bestaat een grote behoefte aan ondersteuning van de respectievelijke besturen bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten. U kunt daarbij denken aan het verspreiden van nieuwsbrieven en flyers, ondersteuning bij het plannen, voorbereiden en tijdens evenementen (toezicht, EHBO, verkeer, logistiek, e.d.) het onderhouden/beheer van websites en de sociale media, het gastvrij ontvangen en informeren van bezoekers en klanten, het melden van problemen, ongevallen en overlast, het helpen van oudere bezoekers en/of klanten (dragen/bezorgen van boodschappen of het uitvoeren van ondernemersenquêtes) en nog veel meer.

Naaste het beschikbare werk bij de BIZ-verenigingen zelf, geldt dat ook voor uiteenlopende werkzaamheden bij de circa 2500 ondernemers die lid zijn van deze BIZ-verenigingen.

U kunt daarbij denken aan magazijnwerk, beveilig en toezicht, administratief en secretarieel werk, verkoopwerkzaamheden, promotiewerkzaamheden (bijv. verspreiden van drukwerk, street promotion), technische werkzaamheden, etc.

Het is de bedoeling deze ‘kleinere’ klussen in dit project samen te brengen (clusteren) zodat hieruit fulltimebanen ontstaan.

De adviesraad is van mening dat de inzet van jongere werkzoekenden voor de bedrijveninvesteringszones en voor aldaar gevestigde bedrijven een aantal grote kansen biedt:

 • Afwisselend ‘echt’ werk
 • Dankbaar werk dat goed is en zichtbaar is voor de wijk
 • Aanboren en clusteren van werk bij ZZP’ers (BIZ-leden) die hiervoor normaal gezien individueel geen personeel aannemen
 • Werk kan op rustiger momenten worden aangevuld met allerlei praktijktrainingen om vaardigheden te verbeteren (communicatie, sociale media, marketing, boekhouding, leefbaarheid en veiligheid, ondernemerschap, etc.)
 • Verbeteren onderlinge cohesie/participatie/betrokkenheid
 • Samenwerking met BIZ-en, gemeente Den Haag, onderwijsinstellingen, wijkaanpak, Haags Ondernemershuis, coöperatie
 • Werk op HBO, MBO en VMBO-niveau

Op 22 maart 2017 organiseren wij een expertmeeting met betrokken partijen om na te gaan in hoeverre er draagvlak voor dit initiatief is en om hun mogelijke rol in te vullen.

Daarbij kan men denken aan:

 • Het aansturen van de jongeren (bijv. door wijktrainees)
 • Het in dienst nemen en detacheren van de jongeren (bijv. door coöperatie werk & loon)
 • De coördinatie van het hele project (bijv. door Haags Ondernemershuis)
 • Het verzorgen van de praktijktrainingen (bijv. door ROC, Menskracht 7, trainers)
 • Het acquireren/aanmelden van opdrachten van de BIZ-en (bijv. door het Haags Retailpunt)
 • Het combineren van betaald werk met leerwerkplekken
 • Het aanleveren van geschikte jongeren (bijv. door SPA/WSP/UWV)
 • Contact/bemiddeling tussen werkzoekenden met de plaatselijke BIZ (bijv. door winkelstraatmanagers)

Na deze expertmeeting is het de bedoeling het initiatief als project ter uitvoering over te dragen aan geïnteresseerde partijen.