Over de adviesraad

 

Schermafbeelding 2016-05-25 om 10.49.22De adviesraad voor de wijkeconomie adviseert de gemeente Den Haag, organisaties en instanties bij het stimuleren van de wijkeconomie en het creëren van werkgelegenheid.

Gevraagd, maar ook ongevraagd wanneer de leden daartoe aanleiding zien.

Schermafbeelding 2016-05-25 om 10.49.42De leden van de raad zijn afkomstig uit diverse sectoren, branches en stadsdelen. Zij beschikken elk over zeer uitgebreide netwerken van waardevolle contacten met ondernemers, businessclubs, bedrijveninvesteringszones (BIZ), belangen- en brancheorganisaties, maar ook binnen de gemeente, in het onderwijs en de vastgoedwereld.

Schermafbeelding 2016-05-25 om 10.50.12De leden zijn bewogen en betrokken bij de wijken waarin ze opereren. Zij hebben de overtuiging dat een gezonde wijkeconomie een voorwaarde is voor een stad waarin het goed ‘wonen, werken, winkelen en wandelen’ is (de 4 w’s).

De gemeente Den Haag en tientallen andere instellingen, organisaties en bedrijven houden zich bezig met het Schermafbeelding 2016-05-25 om 10.50.30aanpakken van de wijken. De adviesraad wil dan ook niet de ‘zoveelste’ instantie zijn, maar hen vooral laten profiteren van de bij de leden aanwezige ervaringen en contacten. Door deze uit te wisselen en te delen. Er voor zorgen, dat al die positieve energie ook zoveel mogelijk zal leiden tot de best mogelijke en vooral concrete gewenste resultaten voor de wijk.

Goed en verantwoord ondernemerschap stimuleren, uitval voorkomen, jongeren aan het werk, schone, hele en veilige wijken. Het zijn allemaal zaken die horen tot de thema’s waaraan de adviesraad een bijdrage wil leveren.

De raad beschikt dankzij een bijdrage van de gemeente Den Haag over – zij het nu nog bescheiden – middelen om goede initiatieven te stimuleren of een duwtje in de rug te geven. Door het benaderen van diverse fondsen zal de raad werken aan het uitbreiden van deze mogelijkheid.